Tin tức & Sự kiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 02-2020.

N.T.L

  1. GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang đang thực hiện dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Dự án được thực hiện tại xã Bình Thạnh – thị xã Hồng Ngự, xã Thường Phước 1 – huyện Hồng Ngự và xã Thông Bình – huyện Tân Hồng.

Dự án “Nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer tại ​​huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” được Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang thực hiện từ 01/07/2019 đến 29/02/2020 tại xã An Cư –huyện Tịnh Biên – Tỉnh An Giang. Dự án có sự tham gia phối hợp của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên, chính quyền xã An Cư, Trường Tiểu học A An Cư, Trường Tiểu học B An Cư và Trường Trung học cơ sở Trần Đại Nghĩa.

Thực hiện Thông tư số số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, theo đó, năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang đã cấp 34 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (10 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở có sử dụng ngân sách nhà nước). Trong đó có các nhiệm vụ do tổ chức và cá nhân thuộc Trường Đại học An Giang chủ trì thực hiện:

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn số 352/ĐHQG-KHCN ngày 28/02/2020 về việc thông báo xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp ĐHQG-HCM trong kế hoạch năm 2021 gửi các đơn vị thành viên và trực thuộc. Các đề xuất (bao gồm: đề tài cấp ĐHQG loại B, loại C; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; chương trình nghiên cứu trọng điểm gắn liền với nhóm nghiên cứu mạnh; dự án đầu tư trang thiết bị KHCN) phải hoàn tất hồ sơ, biểu mẫu và gửi về ĐHQG-HCM đúng thời hạn quy định.

Thông tin chi tiết mời xem toàn văn công văn số 352/ĐHQG-KHCN.

N.T.L   

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 01-2020.

N.T.L

Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang triển khai dự án nhỏ về phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em gái đường phố do Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tài trợ. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực tình dục cho trẻ em gái sống lang thang trên đường phố thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như chính quyền địa phương về những nguy cơ bạo lực tình dục đối với trẻ em gái sống lang thang và vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ.

UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 ban hành Quy định hỗ trợ thúc đẩy hoạt động chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia thực hiện dự án hỗ trợ, đặc biệt ưu tiên đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các tổ chức khoa học công nghệ, doanh nghiệp kkhoa học công nghệ.

Năm 2020, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức 19 hội thảo, tọa đàm trong nước; 13 hội thảo, tọa đàm quốc tế và 24 hội thảo, tọa đàm hệ chất lượng cao. Thông tin chi tiết mời xem kế hoạch hội thảo, tọa đàm năm 2020 đăng trên website của Trường.

 N.T.L

 

UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định số 66/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trên địa bàn tỉnh An Giang. Quy định này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN, việc tổ chức thực hiện hoạt động KHCN, biện pháp bảo đảm phát triển KHCN, quản lý nhà nước về KHCN. Quy định áp dụng đối với các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang, các tổ chức, cá nhân hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2019. Thông tin chi tiết mời xem toàn văn Quyết định.

N.T.L

Với mục tiêu tăng cường hiểu biết và cơ hội tiếp cận trợ giúp pháp lý về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo và phụ nữ người dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn cần tuyển 04 tư vấn viên thực hiện các cuộc tư vấn lưu động, hỗ trợ pháp lý cho phụ nữ và người dân từ 18 – 60 tuổi thuộc 3 xã dự án như sau:

Với mục đích tổ chức tuyên truyền trên đài phát thanh về bình đẳng giới và gia đình tại ba xã thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp”, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang cần tuyển 01 chuyên gia biên soạn và xây dựng 6 kịch bản truyền thông với những nội dung cụ thể sau đây.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở nănm 2020-2021. Hồ sơ đề xuất gửi về Sở trước ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các tổ chức, cá nhân quan tâm mời xem Thông báo số 1416/TB-SKHCN ngày 13/12/2019.

N.T.L

Trong khuôn khổ thực hiện dự án “Nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh và cộng đồng dân tộc Khmer ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang thông qua hội thảo, tập huấn và truyền thông” do Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ tổ chức 1 Talkshow về “Giáo dục giới tính và phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em” cho học sinh THCS và phụ huynh học sinh. Do đó, Trung tâm cần tuyển 02 chuyên gia thực hiện buổi Tọa đàm với nội dung cụ thể sau đây.

Trong các ngày 03 và 04/12/2019, Ban Thư ký Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) thuộc Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) đã đến An Giang và Đồng Tháp để kiểm tra tiến độ thực hiện sáng kiến Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ tại các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp. Sáng kiến do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang) đề xuất được JIFF tài trợ thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 10/2020.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »