Nghiên cứu Khoa học

19/09/2017 - 10:47am

Viện nghiên cứu Gia đình và Giới có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề lý luận và thực tiễn về giới, gia đình và phụ nữ của Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chính sách đối với sự bình đẳng giới, gia đình và phụ nữ; tham gia đào tạo, thực hiện tư vấn về những vấn đề liên quan đến giới, gia đình và phụ nữ.

31/08/2017 - 10:16am
Chủ nhiệm đề tài
Lê Thiện Minh
Tình trạng:
ĐTH
31/08/2017 - 9:53am
Chủ nhiệm đề tài
Nguyễn Trúc Lâm
Tình trạng:
ĐTH
31/08/2017 - 9:10am
Author:
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
25/08/2017 - 3:46pm
Author:
ThS. Trần Thị Kim Liên

Pages

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:16,026
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập