Trong chuyến công tác tham dự Hội thảo về Công tác xã hội và Sức khỏe cộng đồng tháng 6 năm 2011 tại An Giang, Tủ sách Tâm lý xã hội – Hội quán Đến Với Nhau thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn một số sách tham khảo quý của Bà Nguyễn Thị Oanh, một nhà công tác xã hội nổi tiếng của Việt Nam. Các sách như sau:

- Gia đình & Trẻ em trước những thử thách mới – Nhà xuất bản Trẻ.

- Mấy vấn đề quản lý từ góc độ văn hóa xã hội và nếp sống văn minh đô thị – Nhà xuất bản Trẻ.

- Tiềm năng tuổi trẻ - Trách nhiệm xã hội – Nhà xuất bản Thanh niên.

- Tản mạn về giáo dục thanh niên – Nhà xuất bản Thanh niên.

- Phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hiện đại hóa – Nhà xuất bản Thanh niên.

Bạn đọc có nhu cầu tham khảo xin liên hệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn hoặc có thể đặt mua trực tiếp với văn phòng Tủ sách Tâm lý xã hội – Hội quán Đến Với Nhau thành phố Hồ Chí Minh tại số 1 Công xã Paris – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh ĐT : 08 38250718.

NTL