Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang"

Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang" do Trường Đại học An Giang tổ chức ngày 14/12/2016 tại Phòng họp 2, khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang. Hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp để tăng cường sự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội thảo có hơn 30 đại biểu đến từ các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và huyện, thị, thành phố, xã nông thôn mới của tỉnh, các giảng viên, cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Cần Thơ... Hội thảo xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, để người dân tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình xây dựng nông thôn mới, các ngành, các cấp có liên quan cần thực hiện các giải pháp căn bản, mang tính bền vững như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể của mình một cách sâu rộng; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ chuyên trách xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; tăng cường hỗ trợ người dân nâng cao năng lực tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua các chính sách và biện pháp hỗ trợ nâng cao trình độ sản xuất, bảo vệ lợi ích của người dân; thực hiện nghiêm túc các quy định về dân chủ trong xây dựng nông thôn mới...   

N.T.L

 

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:16,450
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập