Nhan đề: 
Vai trò của công tác xã hội trong phát triển nông thôn ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: 
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh & Phạm Hữu Nghị
Nguồn trích: 
Tạp chí khoa học trường Đại học Đồng Tháp
Năm xuất bản: 
10/2017
Trang: 
31-39
Số: 
28
Từ khoá: 
Công tác xã hội, Phát triển nông thôn, Việt Nam
Tóm tắt: 

Bài viết đề cập đến khái niệm, nhu cầu, quan điểm và ứng dụng của công tác xã hội trong phát triển nông thôn. Từ đó góp phần cung cấp cơ sở lý luận chung về công tác xã hội trong phát triển nông thôn, làm căn cứ khoa học cho định hướng đào tạo và vận dụng công tác xã hội trong lĩnh vực phát triển nông thôn ở Việt Nam trong thời gian tới.

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:16,957
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập