UBND tỉnh An Giang phê duyệt đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang"

Ngày 10/5/2018, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định số 1030/QĐ-UBND phê duyệt đề tài 'Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang". Đề tài nhằm xác định các giá trị văn hóa của người Chăm tại An Giang; đồng thời xác định các yếu tố văn hóa có thể khai thác để phục vụ du lịch nhằm góp phần bảo tồn các giá trị văn góa truyền thống của người Chăm nói riêng và phát triển du lịch văn hóa tỉnh An Giang nói chung. Đề tài do Trường Đại học An Giang chủ trì, PGS,TS. Võ Văn Thắng chủ nhiệm đề tài, thực hiện trong 18 tháng (từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019). Kinh phí dự toán 748.649.200 đồng.

N.T.L

 

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:16,957
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập