Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 2019

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có thông báo số 682/TB-SKHCN ngày 29/6/2018 về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở năm 2019. Hồ sơ đề xuất gửi về Sở trước ngày 31/10/2018.

N.T.L

Đính kèm: 

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:17,416
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập