UBND tỉnh An Giang phê duyệt đề tài "Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang"

Ngày 15/6/2018, UBND tỉnh An Giang đã có quyết định số 1387/QĐ-UBND phê duyệt đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang". Đề tài nhằm xác định thực trạng nguồn nhân lực và đề xuất nhóm giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành nông nghiệp và du lịch tỉnh An Giang. Đề tài do Trường Đại học An Giang chủ trì, PGS,TS. Võ Lâm chủ nhiệm đề tài, thực hiện trong 24 tháng (từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2020). Kinh phí dự toán 455.679.500 đồng.

 

N.T.L

 

 

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:17,416
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập