Bế giảng lớp Xử lý và phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS (26-28/7/2018)

Thực hiện kế hoạch Chiêu sinh lớp tập huấn Kỹ năng xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS số 65/KH-TTNCKHXHNV ban hành ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Trung tâm nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trung tâm đã tổ chức lớp tập huấn Xử lý và phân tích dữ liệu với phần mềm SPSS (cơ bản) từ ngày 26 – 28/07/2018, kinh phí tổ chức do học viên tự đóng góp. Tham gia khóa tập huấn có 7 học viên, trong đó có 5 giảng viên, 01 sinh viên Trường Đại học An Giang và 01 giảng viên Trường Cao đẳng Nghề An Giang. Mục đích học viên tham gia khóa tập huấn là để có kiến thức và kỹ năng phân tích số liệu thống kê phục vụ cho công tác giảng dạy, thực hiện luận án tiến sĩ và công trình nghiên cứu khoa học các cấp.

Trong đó, hơn 5 học viên hoàn toàn không biết thực hiện các thao tác trên SPSS nhằm xử lý và phân tích các dữ liệu thống kê, 2 học viên còn lại đã từng biết đến SPSS thông qua việc nhập liệu và mã hóa dữ liệu. Sau 3 ngày tập huấn, kết quả đạt được như sau:

1. 6/7 học viên đã hoàn thành khóa tập huấn, chiếm tỷ lệ 85,7% học viên đăng ký, chỉ có 01 học viên không hoàn thành vì bệnh, phải học chung với khóa sau. Tất cả học viên đều rất cố gắng, nỗ lực, học tập nghiêm túc và tiến bộ rõ rệt. Sau khóa tập huấn có 6 học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

2. Đa số học viên đều biết rõ các kiến thức và kỹ năng thực hành SPSS được giảng viên truyền đạt như cách phân loại biến, dữ liệu, thang đo, cách thức mã hóa, khai báo biến và làm sạch dữ liệu, thực hiện thống kê mô tả và thống kê suy diễn với kiểm định trị trung bình tổng thể, kiểm định Chi bình phương, kiểm định trị trung bình hai mẫu độc lập, kiểm định trị trung bình theo cặp, phân tích phương sai một yếu tố (trị trung bình dao động từ 2,5 đến 2,83 được tính trên thang điểm từ 1 đến 3, với 1 là hoàn toàn không biết, 2 là biết một chút và 3 là biết rõ). Trong các nội dung trên, học viên vẫn còn vướng mắc nhiều nhất với việc đọc ý nghĩa các đại lượng thống kê và phân tích phương sai (trị trung bình là 2,5).

3. 100% học viên hài lòng về khóa tập huấn với những lý do: sau khóa học đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tài liệu phục vụ học tập được chuẩn bị chu đáo và bổ ích, giảng viên truyền đạt tốt và dễ hiểu, học viên có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng đã học trong nghiên cứu và giảng dạy, cơ sở vật chất phục vụ lớp học phù hợp, thời gian biểu hợp lý, cách thức làm việc giữa giảng viên và người học hiệu quả (trị trung bình dao động từ 1,0 đến 1,83 trên thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 1 là hoàn toàn đồng ý, 2 là đồng ý, 3 là tương đối đồng ý, 4 là không đồng ý và 5 là hoàn toàn không đồng ý). Điều tâm đắc nhất của học viên từ khóa học chính là phương pháp giảng dạy và sự nhiệt tình của giảng viên, giảng viên biết cách nắm bắt tình hình học tập của học viên để kịp thời chỉnh lý, bổ sung kiến thức, giúp học viên nắm rõ nội dung bài học đạt được những mong đợi sau khóa học.

4. Các học viên đề nghị tăng thêm thời gian học tập (có thể tăng học phí), mở rộng thêm nội dung lớp học với các chuyên đề xây dựng bảng câu hỏi, phương pháp thiết kế nghiên cứu phù hợp với từng môn học. Một số học viên có nguyện vọng tham gia lớp nâng cao về SPSS nhằm phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

                                                                                                                                                                                                      Ngọc Hà

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:17,416
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập