Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018-2019

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018-2019. Danh mục gồm 06 đề tài sẽ được UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Thông tin chi tiết vui lòng xem toàn văn Quyết định.

N.T.L

 

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:17,416
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập