Thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” năm 2019

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2019 thuộc Chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội”, mã số KX.01/16-20. Danh mục nhiệm vụ thuộc Chương trình KX.01/16-20, bắt đầu thực hiện từ năm 2019 gồm 6 nhiệm vụ đã được phê duyệt theo Quyết định số 2719/QĐ-BKHCN ngày 20/9/2018 của Bộ trưởng Bộ KHCN (tập tin đính kèm).

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ KHCN. Hồ sơ gửi về Văn phòng Bộ KHCN, trước 17g00 ngày 07/12/2018.

N.T.L

 

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
QD phe duyet KX.01 - 06 nv 2019.pdf484.23 KB

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:17,125
    • Hiện có 1 khách trực tuyến

Đăng nhập