Thông báo đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có thông báo số 22/TB-SKHCN ngày 07 tháng 01 năm 2019 về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2020. Các tổ chức, cá nhân quan tâm mời xem toàn văn thông báo. Thời gian nộp hồ sơ đề xuất dự án đến hết ngày 28/02/2019, hồ sơ gửi về địa chỉ Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.

N.T.L

Đính kèm: 

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:21,237
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập