Thông báo đề xuất đề tài, dự án thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia "Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0"

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0". Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo 3 nhóm nội dung: nhóm nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0; nhóm nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hạ tầng số; nhóm nghiên cứu các mô hình chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp. Mẫu đề xuất nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN. Thời gian nhận đề xuất từ ngày 01/3/2019 đến hết ngày 15/3/2019 (các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2020). 

Thông tin chi tiết xem Công văn số 395/BKHCN-VP đính kèm.

N.T.L 

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:21,237
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập