Danh mục nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã công bố danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2018. Trong đó, có 13 nhiệm vụ do Trường Đại học An Giang và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là tổ chức chủ trì. Chi tiết mời xem danh mục đính kèm.

N.T.L 

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
2. DS nhiem vu KH&CN co so nghiem thu nam 2018.docx35.19 KB