Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"

Trường Đại học An Giang phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang và Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo 'Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hội thảo nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang. Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức và cá nhân quan tâm viết bài tham luận cho Hội thảo. Thông tin chi tiết về nội dung và hình thức bài viết mời xem thư mời đính kèm.

N.T.L

 

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Thu moi viet bai tham luan.pdf614.8 KB