Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "Vùng đất Tri Tôn 180 năm hình thành và phát triển (1839-2019)"

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Huyện ủy và UBND huyện Tri Tôn tổ chức hội thảo khoa học "Vùng đất Tri Tôn 180 năm hình thành và phát triển (1839-2019)". Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu viết tham luận cho Hội thảo. Thông tin chi tiết mời xem thư mời viết bài đính kèm.

N.T.L