Công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 (PCI 2018)

Ngày 28/3/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu của nước về chỉ số năng lực cạnh tranh, tiếp theo là Đồng Tháp và Long An. Tỉnh An Giang đạt 63,65 điểm, xếp thứ hạng 28/63 tỉnh, thành (tăng 1,41 điểm và tăng 4 bậc so với năm 2017), thuộc nhóm điều hành "khá". Thông tin chi tiết mời xem báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 tại địa chỉ http://www.pcivietnam.org/#.

N.T.L