Hội thảo khoa học "Tham vấn bạo hành trong mối quan hệ tình yêu và hôn nhân" 20 - 22/5/2019 tại Trường Đại học An Giang

Workshop: Intimate Partner Violence/Domestic Violence Counseling (20 - 22/5/2019) at An Giang University

Bạo hành không chỉ diễn ra trong mối quan hệ hôn nhân mà cả mối quan hệ yêu đương của các cặp đôi. Bạo hành có thể diễn ra ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực và nhiều khi tinh vi khiến người trải qua nó khó có thể nhận biết mình đang là nạn nhân và chịu ảnh hưởng lớn từ nó. Tập huấn này sẽ giúp người tham gia nhạy cảm hơn với các kiểu bạo hành từ ngôn từ, cảm xúc, tương tác xã hội, kiểm soát tài chính, hiểu về những dấu hiệu cảnh báo sớm, chu kỳ của bạo hành, đánh giá dấu hiệu sự thay đổi thực sự…. Tập huấn cũng sẽ giúp người tham gia có cơ hội thực hành các nội dung và công cụ cần thiết như trong hỗ trợ nạn nhân như: Đánh giá rủi ro, Lập kế hoạch an toàn thể chất và cảm xúc, Tam giác mối quan hệ rắc rối/ mối quan hệ lành mạnh; Nâng cao sức mạnh cho nạn nhân,...

 

Participants will examine physical, social, and financial abuse, learning the forms of emotional and verbal abuse which can occur in intimate partner relationships such as marriage. Early warning signs of abuse, strategies used by abusers to keep survivors from leaving, the cycle of violence and how to break the cycle will be examined.  How to assess the prognosis for change in these relationships will be presented. Risk Assessment, Physical and Emotional Safety Plans, Drama Triangles in Relationships, Empowerment Dynamic Triangles and other strategies will be presented that are useful in intervening in abusive situations. Time will be provided for practicing these approaches.

Người trình bày: 

Cô Tô Thị Hạnh - Thạc sĩ Tâm lý học, tốt nghiệp từ Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Cô có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tham vấn hỗ trợ người bị mua bán, xâm hại tình dục và bạo lực gia đình. Từ năm 2014-2017 Cô là cố vấn về hoạt động tham vấn cho dự án Nâng cao năng lực can thiệp bạo lực trên cơ sở giới tại Việt Nam của Đại học Flinders, Australia. Hiện tại, cô Hạnh là cán bộ tập huấn, thúc đẩy nhóm và trưởng nhóm về Hỗ trợ dựa trên sự hiểu biết về sang chấn (Trauma-informed care) của Tổ chức quốc tế Hagar tại Việt Nam.

Ms. Hanh Thi To, MA. Hanh has a Master of Arts Degree in Psychology from the Hanoi University of Social sciences and Humanities. She has 10 plus years of experience counselling survivors of sexual abuse, human trafficking, domestic violence. Hanh was counselling mentor for Flinders University, project of Capacity building for Vietnam on Gender based violence intervention. Currently Hanh is a trainer, facilitator, and psychologist working for Hagar International in Vietnam and is a team leader when it comes to Trauma-Informed Care.  

N.T.L