Tên dự án: 
Nâng cao năng lực các dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ em mồ côi nhiễm HIV/AIDS và trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thông qua các dịch vụ trực tiếp và đào tạo công tác xã hội ()
Cơ quan chủ trì: 
Trung tâm nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn
Giám đốc dự án: 
PGs. Ts. Võ Văn Thắng
Cấp quản lý: 
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
Cơ quan quản lý: 
Trường Đại học An Giang
Thời gian thực hiện: 
2010 - 2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:17,267
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập