Hội thảo khoa học "Sự biến đổi chức năng của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở An Giang"

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học "Sự biến đổi chức năng của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở An Giang" vào ngày 26/9/2013 tại Phòng họp 2, khu trung tâm, Trường Đại học An Giang. Gần 100 đại biểu các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh và sinh viên Trường Đại học An Giang đã tham dự Hội thảo. 

Hội thảo đã tập trung: 

- Làm rõ các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình- các chức năng gia đình hiện đại: Các quan điểm, lý thuyết về gia đình và công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thực trạng công tác gia đình An Giang.

- Sự biến đổi chức năng gia đình trong những năm gần đây, bao gồm: Chức năng kinh tế, chức năng sinh đẻ, chức năng xã hội hóa và chức năng tâm lý-tình cảm (Phát hiện ra sự biến đổi các giá trị, chuẩn mực đặc trưng của gia đình truyền thống Việt Nam và quá trình hình thành các giá trị, chuẩn mực mới của gia đình hiện đại).

- Đề xuất các giải pháp phát triển gia đình phù hợp với An Giang.

T. L

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:16,450
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập