Hội thảo khoa học “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ tỉnh An Giang trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học”

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn-Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ tỉnh An Giang trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học" ngày 14/11/2014, tại Phòng họp 2, khu trung tâm, Trường Đại học An Giang.  Hội thảo nhằm làm rõ thực trạng tham gia của phụ nữ tỉnh An Giang trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ tỉnh An Giang trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Hội thảo tập trung làm rõ:

  1. Các quan điểm của Đảng và Nhà nước về thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học (các quan điểm, lý thuyết về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học; đánh giá vai trò, vị thế của phụ nữ trong việc tham gia nghiên cứu khoa học và trong hoạt động quản lý lãnh đạo nghiên cứu khoa học).
  2. Thực trạng tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ ở tỉnh An Giang (tình hình tham gia nghiên cứu khoa học của cán bộ nữ An Giang; các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia nghiên cứu khoa học của phụ nữ và sự tham gia nghiên cứu khoa học và hoạt động quản lý lãnh đạo của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học).
  3. Các giải pháp nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Trên 50 đại biểu các cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh đến tham dự Hội thảo. Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 bài viết và biên tập đăng trong Kỷ yếu của hội thảo. Kết quả của hội thảo đã được tổng hợp, gửi đến các cơ quan, ban ngành có liên quan của tỉnh An Giang.

T. L

Hỏi đáp Nghiên cứu Khoa học

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:16,450
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập