Tin tức & Sự kiện

Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2035 đưa ra tầm nhìn về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ngân hàng thế giới thu thập dữ liệu, lấy ý kiến của nhiều Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan để xây dựng Báo cáo. Thông tin chi tiết mời toàn văn báo cáo tại địa chỉ:  https://documents1.worldbank.org/curated/en/888571629870442576/pdf/Vietn....

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 5-2021.

N.T.L

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương). Danh mục nhiệm vụ được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường Đại học An Giang có thông báo số 679/TB-ĐHAG ngày 20/8/2021 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022. Các cá  nhân và đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thực hiện theo mẫu quy định về Trường (Phòng Quản ký khoa học và Đào tạo sau đại học) chậm nhất vào ngày 20/9/2021. Thông tin chi tiết mời xem toàn văn thông báo đính kèm. N.T. L

Báo cáo Rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trình bày kết quả rà soát tổng quan về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược 2011-2020 làm cơ sở để xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Ngày 04/8/2021, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội), Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc), với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019” và Tóm tắt chính sách: “Các vấn đề giới trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam”. Thông tin chi tiết mời tham khảo tài liệu đính kèm.    N.T.L

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp cơ  sở năm 2021 (đợt 2). Các tổ chức hoặc cá nhân quan tâm đề xuất theo biểu mẫu và gửi về Sở trước ngày 31/10/2021.

Thông tin chi tiết mời xem Thông báo số 910/TB-SKHCN đính kèm.

 

Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021.

Phạm vi tài trợ: đề tài nghiên cứu cơ bản các ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn: Triết học, đạo đức học và tôn giáo, Xã hội học, Khoa học chính trị, Kinh tế và kinh doanh, Địa lý kinh tế và xã hội, Pháp luật, Lịch sử và khảo cổ học, Dân tộc học, Tâm lý học, Khoa học giáo dục, Ngôn ngữ và văn học, Thông tin đại chúng và truyền thông, Nghệ thuật. 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 4-2021.

N.T.L

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang có thông báo số 852/TB-SKHCN ngày 09/7/2021 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021-2022:

1. Nghiên cứu tác động thuốc trừ sâu phospho hữu cơ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của người phun thuốc tại tỉnh An Giang và hiệu quả của một số biện pháp can thiệp;

2. Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân và cán bộ y tế tuyến cơ sở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang năm 2021;

Hội thảo CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG năm 2021 (lần thứ 15) do Trường Đại học An Giang phối hợp cùng Trường Đại học West Virginia và Pacific Links Foundation chính thức được tổ chức từ ngày 31 tháng 5 năm 2021 đến 16 tháng 6 năm 2021 trên nền tảng Zoom.

Ngày 18/5/1963, tại Đại hội Đại biểu Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam toàn quốc lần thứ nhất (tiền thân của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến dự và chúc mừng. Tại sự kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có bài phát biểu, tổng kết những luận điểm quan trọng nhất về phát triển khoa học công nghệ. Người khẳng định: "Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học và công nghệ của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 3-2021.

N.T.L

Thông điệp cho Ngày Sở hữu trí tuệ 26-4 của WIPO là "Sở hữu trí tuệ & Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Mang ý tưởng của bạn đến với thị trường":

Ngày 26/4 hàng năm, chúng ta kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới để tìm hiểu về vai trò của sở hữu trí tuệ trong khuyến khích hoạt động đổi mới và sáng tạo.

Mỗi hoạt động kinh doanh bắt đầu từ một ý tưởng. Mỗi trong số hàng triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động hằng ngày trên khắp trái đất đã bắt đầu từ một ý tưởng hình thành trong tâm trí một ai đó và tìm cách đưa ý tưởng đó ra thị trường.

Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2020 là kết quả hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), nhằm tăng cường chất lượng điều hành kinh tế, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »