Tên dự án: 
Capacity Building for Psychological Services to OVC: Building Capacity through Direct Services and Social World Training
Cơ quan chủ trì: 
Social Sciences and Humanities Research Center
Giám đốc dự án: 
Vo Van Thang
Cơ quan quản lý: 
An Giang People's Committee
Thời gian thực hiện: 
2010 - 2013
Năm hoàn thành báo cáo: 
2013
Lĩnh vực: 
Social Work

Calendar

May

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Statistics

  • Unique Visitor:25,630
    • There are currently 0 users online.

User login