Tin tức & Sự kiện

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) tổ chức khoá tập huấn “SE4Y – Ssstainable Energy for Youth” cho thanh niên (18-30 tuổi) về năng lượng bền vững. Chương trình gồm 3 khóa từ cơ bản tới chuyên sâu, kết hợp đi tham quan thực địa và cấp kinh phí cho thanh niên thực hiện truyền thông nhằm tăng cường sự đóng góp của thanh niên trong phát triển năng lượng bền vững hướng tới phát thải ròng bằng “0” (net zero). SE4Y mong muốn tìm kiếm được các bạn trẻ có quan tâm và sẵn sàng học hỏi, lan tỏa kiến thức về năng lượng bền vững ở Việt Nam. Hiện nay chương trình đang trong giai đoạn mở đơn (hạn nộp đơn đến ngày 9/12).

Trường Đại học An Giang  phối hợp cùng Trường Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và Sức khỏe cộng đồng năm 2022 (lần thứ 16). Hội thảo được tổ chức từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến 01 tháng 6 năm 2022 trên nền tảng Zoom và miễn phí. Mỗi ngày, Hội thảo có 02 phiên làm việc: phiên 1 bắt đầu lúc 7g00 và kết thúc 10g00, phiên 2 bắt đầu lúc 10g30 và kết thúc 13g30 (giờ Việt Nam). Hội thảo bao gồm 17 chủ đề (mỗi chủ đề được trình bày dưới dạng một hội thảo). Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt), tiếng Việt.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Trung tâm cần tuyển 1 chuyên gia tập huấn nhóm nòng cốt của dự án về những kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông các nội dung của Luật trong việc bảo vệ môi trường nước. 

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Trung tâm cần tuyển 01 chuyên gia biên tập và thiết kế sổ tay truyền thông về Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước.

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp tài trợ. Dự án được thực hiện tại 6 xã của huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh và huyện Tam Nông thuộc tỉnh Đồng Tháp. Dự án cần tuyển 01 chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống của người dân, đồng thời thông qua nghiên cứu cũng đánh giá được mức độ hiểu biết, hành vi và nhu cầu nâng cao kiến thức pháp luật của người dân về bảo vệ môi trường.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Gian có thông báo số 1516/TB-SKHCN ngày 02/12/2021 về đề xuất đặt hành nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022-2023. Một số hướng đề xuất ưu tiên, tập trung:

- Tiềm năng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững cho các vùng sinh thái đặc thù của tỉnh An Giang.

- Tiềm năng và giải pháp phát triển du lịch tỉnh An Giang.

- Nghiên cứu sản xuất giống chất lượng cao phục vụ chương trình xây dựng thương hiệu rau màu và cây ăn trái tỉnh An Giang.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 6-2021.

N.T.L

Theo Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang, trong tháng 10/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức 10 hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh tư vấn tuyển chọn được 9 tổ chức, cá nhân chủ trì cho 10 hồ sơ đăng ký dự tuyển đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Trong đó, Trường Đại học An Giang đã có 03 hồ sơ của 03 đề tài được các hội đồng tuyển chọn, gồm:

Diễn đàn Hợp tác và Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức luân phiên tại các tỉnh ĐBSCL từ năm 2019 với mục tiêu chung là xây dựng một Diễn đàn thường niên của các Liên hiệp Hội địa phương, các tổ chức thành viên và trực thuộc trong hệ thống, các chuyên gia và các bên liên quan để chia sẻ, giới thiệu, cập nhật chiến lược, đề án quy hoạch, chương trình, dự án và chính sách về phát triển bền vững ĐBSCL; đồng thời tìm kiếm và kết nối các sáng kiến, giải pháp, mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sinh kế, ứng phó

Sáng kiến Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đề xuất trong đợt kêu gọi tài trợ lần thứ 3 thuộc Hợp phần Quỹ thúc đẩy sáng kiến tư pháp (JIFF) thuộc Dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) chấp nhận tài trợ.

Hội đồng tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Thực trạng kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19 của người dân và cán bộ y tế tuyến cơ sở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang năm 2021” do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thành lập đã họp ngày 28/10/2021 và công bố kết quả tuyển chọn Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Thạc sĩ Lê Thị Hồng Hạnh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Báo cáo Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2035 đưa ra tầm nhìn về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ngân hàng thế giới thu thập dữ liệu, lấy ý kiến của nhiều Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, chuyên gia có liên quan để xây dựng Báo cáo. Thông tin chi tiết mời toàn văn báo cáo tại địa chỉ:  https://documents1.worldbank.org/curated/en/888571629870442576/pdf/Vietn....

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 5-2021.

N.T.L

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 (Nội dung bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương). Danh mục nhiệm vụ được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trường Đại học An Giang có thông báo số 679/TB-ĐHAG ngày 20/8/2021 về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022. Các cá  nhân và đơn vị gửi hồ sơ đăng ký thực hiện theo mẫu quy định về Trường (Phòng Quản ký khoa học và Đào tạo sau đại học) chậm nhất vào ngày 20/9/2021. Thông tin chi tiết mời xem toàn văn thông báo đính kèm. N.T. L

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »