Đề tài

21/08/2020 - 3:42pm
Chủ nhiệm đề tài
TS. Phạm Thị Thúy
Tình trạng:
ĐTH
21/08/2020 - 2:39pm
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Mai Thị Vân
Tình trạng:
ĐNT
19/08/2020 - 10:11am
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Trần Thị Kim Liên
Tình trạng:
ĐNT
19/08/2020 - 9:55am
Chủ nhiệm đề tài
Nguyễn Thái Ngọc Hà
Tình trạng:
ĐNT
21/02/2019 - 10:19am
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Trần Thị Kim Liên
Tình trạng:
ĐTH
21/02/2019 - 9:59am
Chủ nhiệm đề tài
CN. Lê Xuân Giới
Tình trạng:
ĐNT
21/02/2019 - 9:53am
Chủ nhiệm đề tài
CN. Hà Thị Bích Mai
Tình trạng:
ĐNT
21/02/2019 - 9:52am
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Lê Thiện Minh (Văn phòng Tỉnh ủy An Giang)
Tình trạng:
ĐNT
21/02/2019 - 9:48am
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Lê Thị Hồng Hạnh
Tình trạng:
ĐNT
21/02/2019 - 9:47am
Chủ nhiệm đề tài
ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh (UBND phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên)
Tình trạng:
ĐNT

Pages