FAQ

CHỌN CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

Câu hỏi:

Thưa Thầy (cô), hiện em đang lên ý tưởng để xây dựng đề cương cho khóa luận tốt nghiệp sắp tới. Thầy (cô) có thể hướng dẫn cho em cách tìm chủ đề nghiên cứu cũng như xác định tên đề tài nghiên cứu được không ạ? Qua tham khảo tài liệu dường như các chủ đề thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn được viết rất là nhiều và rất khó tìm được một chủ đề mới để nghiên cứu (Nguyễn Ngọc Anh Thư)

Trả lời:

Bạn Anh Thư có hỏi liên quan đến việc chọn chủ đề nghiên cứu và xác định tên đề tài trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn. Xin chia sẻ cùng bạn, rất khó tìm được chủ đề mới trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn mà chỉ có thể tìm được những câu hỏi mới, cách tiếp cận mới hay toàn diện hơn, hay là các phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu tốt hơn các nghiên cứu trước đây.

Để có được những câu hỏi mới, cách tiếp cận mới, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu mới thì công việc tổng duyệt các công trình nghiên cứu đã công bố là rất quan trọng. Ví dụ, nghiên cứu về nghi lễ vòng đời ở Việt Nam thì đây một chủ đề rất quen thuộc và được rất nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu, mặc dù là chủ đề cũ nhưng thông qua việc tổng duyệt các công trình nghiên cứu về nghi lễ vòng đời thì có thể biết được các học giả đã nghiên cứu tới đâu, cách tiếp cận toàn diện chưa, có những kết luận nào là mâu thuẫn, phương pháp nghiên cứu đã phù hợp chưa. Nếu chưa phù hợp, chưa toàn diện, nội dung nghiên cứu có mâu thuẫn mà nghiên cứu mới có thể giải quyết được các vấn đề đó thì vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu.

Đôi điều chia sẻ cùng bạn. Chúc bạn học tập tốt!