Tin tức & Sự kiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 2-2021.

N.T.L

Trong  năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã cấp 34 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.  Cụ thể như sau:

* Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (15 nhiệm vụ):

1. Nghiên cứu xây dựng quy trình trồng, chế biến và tạo sản phẩm đặc sản từ cây huyền tinh (Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze, Taccaceae) tại tỉnh An Giang (PGS. TS. Lê Thị Kim Phụng, Trường Đại học Bách khoa TP. HCM).

Bản tin Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xuất bản giai phẩm Xuân Tân Sửu 2021.

 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 01-2021.

N.T.L

Trong khuôn khổ đề tài cấp Tỉnh “Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 19/12/2020, nhóm nghiên cứu do ThS. Trần Thị Kim Liên dẫn đầu đã tiến hành thu thập thông tin về tình hình lao động, việc làm của người dân An Giang di cư đến TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp cơ  sở năm 2021 (đợt 1). Các tổ chức hoặc cá nhân quan tâm đề xuất theo biểu mẫu và gửi về Sở trước ngày 31/3/2021.

Thông tin chi tiết mời xem Thông báo số 13/TB-SKHCN đính kèm.

Trong khuôn khổ đề tài cấp Tỉnh “Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 20/10/2020, nhóm nghiên cứu do ThS. Trần Thị Kim Liên dẫn đầu đã thực hiện khảo sát 600 hộ gia đình có người di cư từ 6 tháng trở lên, phỏng vấn sâu 50 đối tượng có liên quan và 6 cuộc thảo luận nhóm đại diện hộ gia đình tại 6 xã, thị trấn (Phú Mỹ, Phú Thọ - huyện Phú Tân, Tịnh Biên, Văn Giáo - huyện Tịnh Biên, An Châu, Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2021-2022. Các tổ chức hoặc cá nhân quan tâm đề xuất theo biểu mẫu và gửi về Sở đến hết ngày 30/01/2021.

Thông tin chi tiết mời xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

 

Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 6-2020.

N.T.L

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 5-2020.

N.T.L

Ngày 13 tháng 5 năm 2020, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn vì đã có nhiều thành tích trong hoạt động Hội năm 2019.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là phụ nữ ở 3 xã thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ dễ dàng tiếp cận với thông tin pháp luật và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí về bình đẳng giới và gia đình, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cũng như phòng ngừa, hạn chế tranh chấp, bạo lực trong gia đình và hành vi vi phạm pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu KHXH&NV cần tuyển 03 tư vấn viên thực hiện các cuộc tư vấn pháp luật ban đầu cho phụ nữ và người dân từ 18 – 60 tuổi thuộc 3 xã dự án như sau:

Ngày 27/7/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học. Theo Thông tư:

- Thời gian làm việc của giảng viên trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính) để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định theo năm học sau khi trừ đi số ngày nghỉ theo quy định.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin điện tử số 04-2020.

N.T.L

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2020-2021 (đợt 2). Các đơn vị cơ sở gửi hồ sơ đề xuất về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trước ngày 31/10/2020. Nội dung chi tiết mời xem Thông báo số 825/TB-SKHCN ngày 08/7/2020.

N.T.L

Pages