Nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang, kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ giảng viên viết bài và tham dự Hội thảo.

Thư mời viết bài Hội thảo.

Bên lề hội thảo Công tác xã hội và Sức khỏe cộng đồng được tổ chức từ ngày 23/5/2016 đến ngày 08/6/2016 tại trường Đại học An Giang, Thạc sĩ Bạch Tuyết Brown (Nhân viên Công tác xã hội thực hành lâm sàng độc lập tại các Trung tâm Chăm sóc Y tế Cựu chiến binh ở Boston và Los Angeles) có nhã ý tặng 8 quyển sách thuộc chuyên ngành công tác xã hội cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã học và Nhân văn với mong muốn các quyển sách này được đến gần hơn với bạn đọc gần xa, nhất là những ai quan tâm đến việc nâng cao năng lực thực hành công tác xã hội.

Bản tin Thông tin Quốc tế về Giáo dục Đại học số 16 năm 2015 của Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một bài nghiên cứu về vấn đề đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên của tác giả Deborah Nusche. Bản báo cáo này do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện như một nghiên cứu so sánh từ thực tiễn của nhiều quốc gia.

N.T.L

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 395/TB-SKHCN ngày 16/5/2016 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2016-2017. Hồ sơ đăng ký theo biểu mẫu quy định, thời gian gửi về Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2016. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gồm 34 đề tài. 

Hội thảo 1: Những điều Cơ bản về Quản lý ca (Ngày 23 Tháng 5) - Grace Mishler, Thạc sỹ Công tác Xã hội.

Quản lý ca là một chuyên môn mới ở Việt Nam. Hội thảo này sẽ cung cấp cho các tham dự viên một cơ hội học hỏi làm thế nào để áp dụng một phương pháp tiếp cận đầu tư nhân lực tập trung vào chất lượng chăm sóc và chiến lược đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Suzanne M. Anderson, Thạc sỹ Công tác xã hội. Suzanne là một nhân viên/tập huấn viên của Tổ chức Quốc tế về Hỗ trợ Nạn nhân (National Organization for Victim Assistance). Bà tham gia tập huấn cũng như hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn nghề nghiệp, thiên tai, khủng bố, và chấn thương tâm lý sau chiến tranh tại Mỹ, Canada, Yugoslavia, Singapore và Đông Nam Á. Bà đang theo học Tiến sỹ tại Đại học Southern Queensland ở Úc.

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2016 (lần thứ 11)  tại Trường Đại học An Giang từ ngày 23/5/2016 đến 08/6/2016.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 2 thông tin đến các tổ chức thành viên hoạt động của Liên hiệp Hội.

N.T.L

 

Trong hai ngày 29 và 30/3/2016, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã họp xét tuyển chọn danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016-2017. Kết quả tuyển chọn danh mục đề xuất gồm 57 đề xuất (27 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường và 30 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, du lịch) như sau:

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, du lịch có 07 đề xuất được chọn:

1. Sưu tầm, nghiên cứu di sản Hán Nôm An Giang phục vụ bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Lễ Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2015 tại Hà Nội. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử đã có bài viết thông tin nhanh về PCI 2015, mời xem tại địa chỉ http://enternews.vn/tuong-thuat-truc-tuyen-le-cong-bo-chi-nang-luc-canh-....

N.T.L

 

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020).

N.T.L

(Nguồn: Công báo tỉnh An Giang)

Trang web của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (http://www.isds.org.vn) giới thiệu Báo cáo “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam” dựa trên kết quả cuộc nghiên cứu về các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam do Viện thực hiện từ cuối năm 2012 đến năm 2015 với sự tài trợ của Quỹ Ford, Oxfam Novib và Chính phủ Australia.

Pages