Nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang, kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, cán bộ giảng viên viết bài và tham dự Hội thảo.

Thư mời viết bài Hội thảo.

Bên lề hội thảo Công tác xã hội và Sức khỏe cộng đồng được tổ chức từ ngày 23/5/2016 đến ngày 08/6/2016 tại trường Đại học An Giang, Thạc sĩ Bạch Tuyết Brown (Nhân viên Công tác xã hội thực hành lâm sàng độc lập tại các Trung tâm Chăm sóc Y tế Cựu chiến binh ở Boston và Los Angeles) có nhã ý tặng 8 quyển sách thuộc chuyên ngành công tác xã hội cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã học và Nhân văn với mong muốn các quyển sách này được đến gần hơn với bạn đọc gần xa, nhất là những ai quan tâm đến việc nâng cao năng lực thực hành công tác xã hội.

Bản tin Thông tin Quốc tế về Giáo dục Đại học số 16 năm 2015 của Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu một bài nghiên cứu về vấn đề đánh giá năng lực đầu ra của sinh viên của tác giả Deborah Nusche. Bản báo cáo này do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện như một nghiên cứu so sánh từ thực tiễn của nhiều quốc gia.

N.T.L

 

Pages