Tin tức & Sự kiện

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 395/TB-SKHCN ngày 16/5/2016 về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài cấp tỉnh năm 2016-2017. Hồ sơ đăng ký theo biểu mẫu quy định, thời gian gửi về Sở Khoa học và Công nghệ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2016. Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh gồm 34 đề tài. 

Hội thảo 1: Những điều Cơ bản về Quản lý ca (Ngày 23 Tháng 5) - Grace Mishler, Thạc sỹ Công tác Xã hội.

Quản lý ca là một chuyên môn mới ở Việt Nam. Hội thảo này sẽ cung cấp cho các tham dự viên một cơ hội học hỏi làm thế nào để áp dụng một phương pháp tiếp cận đầu tư nhân lực tập trung vào chất lượng chăm sóc và chiến lược đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận được các nguồn lực hỗ trợ nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.

Suzanne M. Anderson, Thạc sỹ Công tác xã hội. Suzanne là một nhân viên/tập huấn viên của Tổ chức Quốc tế về Hỗ trợ Nạn nhân (National Organization for Victim Assistance). Bà tham gia tập huấn cũng như hỗ trợ các nạn nhân bị tai nạn nghề nghiệp, thiên tai, khủng bố, và chấn thương tâm lý sau chiến tranh tại Mỹ, Canada, Yugoslavia, Singapore và Đông Nam Á. Bà đang theo học Tiến sỹ tại Đại học Southern Queensland ở Úc.

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2016 (lần thứ 11)  tại Trường Đại học An Giang từ ngày 23/5/2016 đến 08/6/2016.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 2 thông tin đến các tổ chức thành viên hoạt động của Liên hiệp Hội.

N.T.L

 

Trong hai ngày 29 và 30/3/2016, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã họp xét tuyển chọn danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016-2017. Kết quả tuyển chọn danh mục đề xuất gồm 57 đề xuất (27 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường và 30 đề xuất thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, du lịch) như sau:

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, du lịch có 07 đề xuất được chọn:

1. Sưu tầm, nghiên cứu di sản Hán Nôm An Giang phục vụ bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch.

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Lễ Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI 2015 tại Hà Nội. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp điện tử đã có bài viết thông tin nhanh về PCI 2015, mời xem tại địa chỉ http://enternews.vn/tuong-thuat-truc-tuyen-le-cong-bo-chi-nang-luc-canh-....

N.T.L

 

UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 quy định định mức chi đối với đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020).

N.T.L

(Nguồn: Công báo tỉnh An Giang)

Trang web của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (http://www.isds.org.vn) giới thiệu Báo cáo “Các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam” dựa trên kết quả cuộc nghiên cứu về các yếu tố xã hội quyết định bất bình đẳng giới ở Việt Nam do Viện thực hiện từ cuối năm 2012 đến năm 2015 với sự tài trợ của Quỹ Ford, Oxfam Novib và Chính phủ Australia.

Ngày 25 tháng 02 năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 137/TB-SKHCN về việc đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (đợt 2). Hồ sơ đề xuất gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang trước ngày 31/5/2016.

Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng tại hội trường UBND tỉnh.

Để tăng cường thông tin hai chiều giữa Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã cho ra mắt Trang tin Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang.

Mời đọc Trang tin số 1 năm 2016.

N.T.L

Báo cáo Việt Nam 2035 được các chuyên gia Việt Nam và World Bank phối hợp nghiên cứu thực hiện trong hơn 1 năm, đề xuất, khuyến nghị các định hướng, giải pháp về các lĩnh vực Việt Nam cần chú trọng phát triển trong thời gian tới nhằm đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, có thu nhập trung bình cao vào năm 2035, đồng thời đạt được tiến bộ, công bằng xã hội, và năng lực, trách nhiệm giải trình của Nhà nước được tăng cường.

Mời đọc Báo cáo tổng quan từ Website của Ngân hàng Thế giới.

N.T.L

Ngày 18 tháng 01 năm 2016, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 của tỉnh An Giang. Kế hoạch đã nêu ra các chỉ tiêu phát triển trong năm 2016 như sau:

Các chỉ tiêu kinh tế:

-Tốc độ tăng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 6,5% so với năm 2015

-GRDP bình quân đầu người đạt 33,985 triệu đồng, tương đương 1.584 USD[1].

Pages