Tin tức & Sự kiện

Báo cáo tóm tắt chính sách được viết dựa trên Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùm.

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP)

Đó là chủ đề cuộc hội thảo do UBND tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức ngày 15/1/2016, tại An Giang.

Ngày 14/01/2016, Ban chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2015 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2016 của Liên hiệp Hội.

Ngày 15/11/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 599/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP, Chương trình hành động số 33-Ctr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày 22/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Tác động của đào tạo nghề và giải quyết việc làm đến thu nhập của hộ nghèo tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Lê Xuân Giới. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và Ths. Phạm Xuân Phú, giảng viên Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên,Trường Đại học An Giang, cùng 03 thành viên khác.

Ngày 22/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Mức độ hài lòng của khách nội địa đối với sản phẩm du lịch văn hóa ở tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Phan Thái Bích Thủy. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và Ths. Nguyễn Văn Khảm- Nguyên Trưởng khoa Văn hóa Nghệ thuật, Trường Đại học An Giang và 03 thành viên khác.

Ngày 12/12/2015, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Khoa Sư phạm, Trường Đại học An Giang tổ chức seminar chủ đề Tổng quan trong nghiên cứu khoa học và chủ đề Quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Buổi tọa đàm có trên 50 giảng viên, sinh viên tham dự.

Ngày 10/12/2015, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020, với các chỉ tiêu nhiệm vụ giải pháp như sau:

Ngày 04/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 571/KH-UBND về bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.

Ngày 01 tháng 12 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 859/TB-SKHCN về việc đề xuất đặt hàng đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2016. Phiếu đề xuất gửi về Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/02/2016.

Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

Ngày 11/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Định hướng giá trị cho thanh niên ở An Giang hiện nay” của Thạc sĩ Trần Thị Kim Liên. Hội đồng do Ths. Nguyễn Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch; Ths. Lê Minh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang là Ủy viên phản biện 1; Ths. Võ Minh Hoàng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang là Ủy viên phản biện 2;

Sáng ngày 08/12/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (TTNCKHXHNV) đã họp nghiệm thu đề tài “Năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học" do Nghiên cứu viên Lê Thị Hồng Hạnh làm chủ nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 bao gồm: các tiêu chí về thu nhập (chuẩn nghèo và chuẩn cận nghèo) và tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận 05 dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin) với 10 chỉ số đo lường (tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục của người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người, nguồn nước sinh hoạt, hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông, tài sản phục vụ tiếp cận thông tin).

Ngày 20 tháng 11 năm 2015, Trường Đại học An Giang đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học An Giang và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Hòa cùng không khí vui tươi của toàn trường, cán bộ viên chức Trung tâm đã tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng, tổ chức giới thiệu hoạt động của Trung tâm trên Trang web, tham dự buổi Lễ kỷ niệm và nhiều hoạt động khác.

N.T.L

Chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường Đại học An Giang và Ngày Nhà giáo Việt Nam, cán bộ viên chức Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trung tâm Tin học, Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng, Trung tâm Nghiên cứu phát triển nông thôn và Khoa kỹ thuật, Công nghệ và Môi trường thuộc Công đoàn bộ phận 10 và 11 đã dự thi một chương trình văn nghệ đặc sắc và vui tươi tại Hội thi Tiếng hát cán bộ, viên chức lần thứ XIII/2015 do Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang tổ chức. 

Pages