Tin tức & Sự kiện

Ngày 09/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định số 2177/QĐ-UBND phê duyệt đề tài "Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030". Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã và Nhân văn - Trường Đại học An Giang chủ trì, Thạc  sĩ Trần Thị Kim Liên là chủ nhiệm đề tài, thực hiện trong thời gian 24 tháng (từ tháng 10/2015 đến tháng 10/2017). Đề tài nhằm dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề tỉnh An Giang đến năm 2030 và đề xuất giải pháp đáp ứng nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề tỉnh An Giang đến năm 2030.

Sáng ngày 10/10/2015, tại Giảng đường 600, Trường Đại học An Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức năm học 2015 - 2016 với sự tham dự của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và trên 400 các cán bộ, viên chức của Trường.

Sáng ngày 02/10/2015, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (TTNCKHXHNV) đã họp nghiệm thu đề tài “Nhu cầu việc làm của phụ nữ yếu thế (nghiên cứu trường hợp thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)” do Ths. Phan Thái Bích Thủy làm chủ nhiệm.

Bản tin Thông tin Quốc tế về Giáo dục Đại học số 14 năm 2015 của Viện Đào tạo Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hai bài viết về chính sách tuyển dụng, bổ nhiệm và tiến phong giảng viên ở một số nước trên thế giới (chủ yếu ở Hoa Kỳ và Anh) và chế độ đãi ngộ, đánh giá và sử dụng giảng viên dưới góc độ quản lý, nhằm tạo điều kiện cho giới hàn lâm phát huy khả năng cao nhất và đóng góp ở mức tốt nhất cho nhà trường.

N.T.L

Ngày 25/9/2015, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình Sáng kiến Phòng, chống tham nhũng Việt Nam. Hội nghị do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Thị Thủy; bà Victoria Kwakwa Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; bà Fiona Lappin, Trưởng đại diện, Bộ Phát triển quốc tế Anh chủ trì .

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Huyện ủy huyện Tịnh Biên tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Núi Cấm và huyền thoại”.

1. Mục tiêu hội thảo:

- Làm rõ thêm về địa danh Núi Cấm, các huyền thoại, các nhân vật lịch sử, các sự kiện, di tích và danh thắng của Núi Cấm.

Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã có Thông báo số 633/TB-SKHCN về đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 (đợt 1). Hồ sơ đề xuất đề tài gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/10/2015.

Thông tin chi tiết đề nghị xem Thông báo đính kèm.

N.T.L

Ngày 21 tháng 9 năm 2015, Trường Đại học An Giang long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2015-2016 tại Giảng đường 600, khu Trung tâm. Tham dự buổi Lễ có Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ông Đinh Công Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và rất nhiều đại biểu, khách mời từ các cơ quan, tổ chức, ban ngành, trường học trong và ngoài tỉnh. Gần 100 thầy, cô giáo và trên 400 sinh viên, học sinh đã tham dự buổi Lễ. 

Ngày 22 tháng 4 năm 2015, Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước.

Trường Đại học An Giang đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐHAG ngày 10/9/2015 về nhiệm vụ năm học 2015-2016. Công tác nghiên cứu khoa học, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, được định hướng như sau:

Ngày 08/9/2015, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015, tại Hội trường UBND tỉnh. Tại Hội nghị, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã báo cáo kết quả thực hiện hai Chương trình giai đoạn 2011-2015 và dự thảo chương trình giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch hành động bình đẳng giới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản đảm bảo bình đẳng giới thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Sáng ngày 04/9/2015, tại phòng họp Sở, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt hồ sơ thuyết minh đề tài “Nghiên cứu giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ quy hoạch sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội thị xã Tân Châu” do 02 đơn vị đăng ký dự tuyển là: Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội Nhân văn - Đại học An Giang.

(Cổng TTĐT An Giang)- Ngày 24/8/2015, Hội đồng khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tổ chức xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030”.

Pages