Tin tức & Sự kiện

Sau một thời gian nỗ lực học tập và nghiên cứu, các nghiên cứu viên của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ:

- Cô Phan Thái Bích Thủy bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học "Năng lực tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú, tỉnh An Giang" tại Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh;

Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Chi bộ X đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ X đã lãnh đạo 04 trung tâm (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn, Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng và Trung tâm Ngoại ngữ) hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày 30/12/2014, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã họp nghiệm thu đề tài “Năng lực đọc và viết tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú, tỉnh An Giang” của nghiên cứu viên Phan Thái Bích Thủy. Hội đồng do Ths. Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm làm chủ tịch, các ủy viên phản biện là Ths. Lê Minh Tùng- Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang và TS. Hoàng Quốc - Khoa Sư phạm và 04 thành viên khác.

Sáng ngày 29/11/2014, tại Hội trường 600 chỗ, đông đảo sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang đã đến tham dự buổi báo cáo chuyên đề Pháp luật về bình đẳng giới do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.

Ngày 3 tháng 10 năm 2014, tại Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài với chương trình Tìm kiếm tài năng nghiên cứu Việt Nam thuộc dự án "Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ phục vụ triển khai hội nhập quốc tế" (EOWP) do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Bộ Ngoại giao (MOFA) phối hợp thực hiện. Tài trợ nghiên cứu là một cấu phần quan trọng trong chương trình hoạt động của Dự án trong những năm qua nhằm mục tiêu hỗ trợ, nâng cao năng lực, phát huy vai trò lãnh đạo của các cán bộ nữ tài năng trong khu vực công của Việt Nam.

Pages

Lịch sự kiện

CN Th2 Th3 Th4 Th5 Th6 Th7
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Thống kê

  • Lượt truy cập:25,635
    • Hiện có 0 khách trực tuyến

Đăng nhập