Tin tức & Sự kiện

Workshop: Intimate Partner Violence/Domestic Violence Counseling (20 - 22/5/2019) at An Giang University

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 3-2019.

N.T.L

Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2019 (lần thứ 14) do Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức tại Trường Đại học An Giang từ ngày 20/5/2019 đến ngày 05/6/2019.

Hội thảo nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp và trải nghiệm thực tế về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng cho giảng viên, sinh viên các trường đại học, cán bộ và nhân viên công tác xã hội của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh An Giang.

Hội thảo năm nay tập trung vào 7 chủ đề sau:

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn trực thuộc trường Đại học An Giang tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiên cứu trong năm 2019 như sau:

Ngày 02/4/2019, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA), Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã công bố Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2018 (PAPI 2018). PAPI là công cụ đo lường định lượng hàng năm nhằm cung cấp một bức tranh tổng thể về hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật của bộ máy chính quyền các cấp trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 28/3/2019, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam đã công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Chỉ số đo lường và đánh giá chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu của nước về chỉ số năng lực cạnh tranh, tiếp theo là Đồng Tháp và Long An.

Hội Khoa học Lịch sử tỉnh An Giang phối hợp với Huyện ủy và UBND huyện Tri Tôn tổ chức hội thảo khoa học "Vùng đất Tri Tôn 180 năm hình thành và phát triển (1839-2019)". Ban tổ chức kính mời các nhà khoa học và cơ quan nghiên cứu viết tham luận cho Hội thảo. Thông tin chi tiết mời xem thư mời viết bài đính kèm.

N.T.L  

Trường Đại học An Giang phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang và Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo 'Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Hội thảo nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang. Ban Tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức và cá nhân quan tâm viết bài tham luận cho Hội thảo.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã công bố danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã nghiệm thu năm 2018. Trong đó, có 13 nhiệm vụ do Trường Đại học An Giang và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là tổ chức chủ trì. Chi tiết mời xem danh mục đính kèm.

N.T.L 

 

 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 2-2019.

N.T.L

Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, viên chức Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn tham gia thi trò chơi đua thuyền trên ván và tặng hoa do Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang tổ chức. Cuộc thi đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong viên chức. 

N.T.L

 

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo đề xuất đề tài/dự án thuộc Chương trình KHCN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 "Hỗ trợ nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0". Các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 22 tháng 1 năm 2019, BCH Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã tổ chức họp tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2019.

Pages