Tin tức & Sự kiện

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 về việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2532/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/02/2013 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường   

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 7 -2017.

N.T.L

Ngày 28/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018 (đợt 3) với sự chứng kiến của đại diện UBND tỉnh. Kết quả có tổng số 05/07 hồ sơ tham gia dự tuyển đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang hiện nay". Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và CN. Hà Thị Bích Mai là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Đổi mới phương pháp giảng dạy tiết thực hành môn hình học khối 6, 7, 8, 9 của một số trường trung học cơ sở tại huyện Phú Tân năm học 2017-2018”. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và CN. Nguyễn Hữu Chí là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là phát huy khả năng sáng tạo của học sinh THCS trong việc học tập môn hình học thông qua đổi mới phương pháp giảng dạy tiết thực hành môn hình học THCS (lớp 6, 7, 8, 9):

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 567/KH-UBND ngày 09/10/2017 về Khung mục tiêu, nhiệm vụ và danh mục dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định số 68/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/10/2017.

N.T.L

Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2017-2018. Đăng ký theo mẫu và gởi cho Hội đồng KH-ĐT xét duyệt danh mục trước ngày 30/10/2017. Thông tin chi tiết xem Thông báo số 302/ĐHAG.

N.T.L

Căn cứ Hướng dẫn số 19/HD-CĐCS ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn bộ phận 11 của viên chức thuộc Trung tâm Ngoại ngữ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn và Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng đã tổ chức thành công Đại hội ngày 29/9/2017.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 6-2017.

N.T.L

Sáng ngày 20/9/2017, tại Hội trường Câu lạc bộ Hưu trí, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Sáng ngày 06/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì và xét duyệt đề cương nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam, Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Đại học An Giang đăng ký dự tuyển.

Sáng ngày 30/08/2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Tỉnh Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn (TTNCKHXHNV) đã họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030” do ThS. Trần Thị Kim Liên làm chủ nhiệm.

Pages