Tin tức & Sự kiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 02-2018.

N.T.L

  1. Phần mềm nguồn mở Odoo là gì?

Khi nói về phần mềm nguồn mở, chúng ta đang nói về chương trình phần mềm đã được tạo ra với ý tưởng chia sẻ. Phần mềm nguồn mở được phát triển, thử nghiệm và cải tiến thông qua cộng tác cộng đồng. Mục tiêu chính là trong tương lai hợp tác sẽ được duy trì, tức là người dùng có thể thay đổi chương trình và điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của họ...

Sáng ngày 22/3/2018, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Đại học An Giang phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo với chủ đề “Giải pháp quản trị cho các doanh nghiệp An Giang dựa trên nền tảng mã nguồn mở Odoo”.Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham dự của gần 100 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp  trực thuộc Đảng bộ Khối, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Ngày 22/3/2018, Phòng Thương mại và Công Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017.  Trong bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh có số điểm 70,7 trên thang điểm 100, ở vị trí dẫn đầu; tiếp theo đó là Đà Nẵng, Đồng Tháp, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Cần Thơ trong nhhóm 10 tỉnh, thành phố đứng đầu. Tỉnh An Giang có thứ hạng 32 (62, 16 điểm), tăng 6 bậc so với năm 2016.

Ngày 13/3/2018, tại Trường THCS Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội thảo về đổi mới phương pháp dạy tiết thực hành môn hình học lớp 9. Hội thảo thuộc  đề tài cấp cơ sở“Đổi mới phương pháp dạy tiết thực hành môn hình học khối 6, 7, 8, 9 của một số trường trung học cơ sở tại huyện Phú Tân năm học 2017-2018” do Cử nhân Nguyễn Hữu Chí làm chủ nhiệm đề tài, Trung tâm Nghiên cứu KHXH và Nhân văn là đơn vị chủ trì. 

Ngày 06/02/2018, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND Phê duyệt đề tài "Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang". Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì thực hiện. Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá chất lượng nguồn lao động và tình hình sử dụng, phân công, phân bố lao động cho tỉnh và đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lao động, sử dụng và phân công lao động trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện 24 tháng (từ tháng 03/2018 đến tháng 02/2020).

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1791/QĐ-TTg về Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Theo Quyết định, Ngày Công tác xã hội Việt Nam là ngày 25 tháng 3 hàng năm. Việc tổ chức Ngày Công tác xã hội Việt Nam nhằm:

- Tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân;

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 01-2018.

N.T.L

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2018. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đề xuất theo các hướng:Ưu tiên thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Tỉnh ủy An Giang về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 07 chương trình KHCN trọng điểm của tỉnh An Giang theo Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 05/12/2013, ứng dụng KHCN vào lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến. Thời gian gửi đề xuất từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/3/2018. Thông tin chi tiết đề nghị xem toàn văn Thông báo đính kèm.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/6/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 về việc ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2532/QĐ-UBND ngày 05/12/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/02/2013 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường   

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang phát hành nội bộ Trang tin số 7 -2017.

N.T.L

Ngày 28/11/2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã tổ chức mở hồ sơ đăng ký tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017 - 2018 (đợt 3) với sự chứng kiến của đại diện UBND tỉnh. Kết quả có tổng số 05/07 hồ sơ tham gia dự tuyển đạt yêu cầu, cụ thể như sau:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang hiện nay". Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và CN. Hà Thị Bích Mai là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Pages