Hội thảo

27/05/2021 - 3:17pm

Hội thảo CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG năm 2021 (lần thứ 15) do Trường Đại học An Giang phối hợp cùng Trường Đại học West Virginia và Pacific Links Foundation chính thức được tổ chức từ ngày 31 tháng 5 năm 2021 đến 16 tháng 6 năm 2021 trên nền tảng Zoom.

02/05/2019 - 10:17am

Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2019 (lần thứ 14) do Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức tại Trường Đại học An Giang từ ngày 20/5/2019 đến ngày 05/6/2019.

Hội thảo nhằm cung cấp kiến thức, phương pháp và trải nghiệm thực tế về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng cho giảng viên, sinh viên các trường đại học, cán bộ và nhân viên công tác xã hội của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh An Giang.

Hội thảo năm nay tập trung vào 7 chủ đề sau:

21/05/2018 - 4:57pm

Sáng ngày 21/5/2018, Trường Đại học An Giang đã phối hợp với Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức Lễ khai mạc Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2018. Đây là năm thứ 13 hai trường phối hợp tổ chức Hội thảo.

28/04/2017 - 2:52pm

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2017 (lần thứ 12)  tại Trường Đại học An Giang sẽ diễn ra từ ngày 22/5/2017 đến 07/6/2017.

17/04/2017 - 9:20am

Sáng ngày 11/4/2017, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học “Nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030 – Kết quả dự báo”. Hội thảo thuộc đề tài cấp Tỉnh “Nghiên cứu dự báo nhu cầu giáo viên phổ thông và dạy nghề ở An Giang đến năm 2030” do Ths. Trần Thị Kim Liên làm chủ nhiệm. Hội thảo được tổ chức nhằm thu thập các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các sở, ngành, trường học về kết quả đề tài sau gần 2 năm thực hiện và đặc biệt là kết quả dự báo.

12/12/2016 - 1:57pm

Hội thảo "Tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang" do Trường Đại học An Giang tổ chức ngày 14/12/2016 tại Phòng họp 2, khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

28/04/2016 - 4:35pm

Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với Đại học West Virginia, Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2016 (lần thứ 11)  tại Trường Đại học An Giang từ ngày 23/5/2016 đến 08/6/2016.

18/06/2015 - 9:13pm

Được sự cho phép của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang phối hợp với  Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo tập huấn “Công tác xã hội và Sức khỏe cộng đồng năm 2015” tại Trường Đại học An Giang từ ngày 25/5/2015 đến ngày 10/6/2015.

25/12/2014 - 6:04pm

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn-Trường Đại học An Giang tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ tỉnh An Giang trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học" ngày 14/11/2014, tại Phòng họp 2, khu trung tâm, Trường Đại học An Giang.  Hội thảo nhằm làm rõ thực trạng tham gia của phụ nữ tỉnh An Giang trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ tỉnh An Giang trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

24/12/2014 - 6:04pm

Hội thảo “Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2014” (Social Work and Community Health Services 2014) do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang phối hợp với Trường Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức từ ngày26/05/2014 đến ngày 11/6/2014, tại giảng đường 150B - khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang. Hội thảo cung cấp, chia sẻ thông tin trong lĩnh vực công tác xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho giảng viên, sinh viên, nhân viên công tác xã hội của các trường đại học, cao đẳng, các cơ quan, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài tỉnh An Giang.

Pages