Nhan đề: 
Năng lực tiếng Việt của học sinh dân tộc Chăm huyện An Phú, tỉnh An Giang
Tác giả: 
Phan Thái Bích Thủy
Nguồn trích: 
Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 
2014
Từ khoá: 
năng lực tiếng Việt; người Chăm; học sinh; An Phú; An Giang; ngôn ngữ học