Biên tập Trang tin

  • Chịu trách nhiệm: Bà Trần Thị Kim Liên - Phó Giám đốc Trung tâm
  • Phụ trách kỹ thuật: Bà Nguyễn Thái Ngọc Hà

Địa chỉ liên hệ:

  • Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn

18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

(Lầu 2, Tòa nhà Thư viện và các Trung tâm)

  • Điện thoại: 84 2963 943 695