Nghiên cứu Khoa học

11/05/2022 - 8:11am

Trường Đại học An Giang  phối hợp cùng Trường Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo tập huấn về Công tác xã hội và Sức khỏe cộng đồng năm 2022 (lần thứ 16). Hội thảo được tổ chức từ ngày 16 tháng 5 năm 2022 đến 01 tháng 6 năm 2022 trên nền tảng Zoom và miễn phí. Mỗi ngày, Hội thảo có 02 phiên làm việc: phiên 1 bắt đầu lúc 7g00 và kết thúc 10g00, phiên 2 bắt đầu lúc 10g30 và kết thúc 13g30 (giờ Việt Nam). Hội thảo bao gồm 17 chủ đề (mỗi chủ đề được trình bày dưới dạng một hội thảo). Ngôn ngữ trình bày: tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt), tiếng Việt.

14/11/2021 - 9:58pm

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Trung tâm cần tuyển 1 chuyên gia tập huấn nhóm nòng cốt của dự án về những kiến thức pháp luật và kỹ năng truyền thông các nội dung của Luật trong việc bảo vệ môi trường nước. 

12/11/2021 - 10:15pm

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ. Trung tâm cần tuyển 01 chuyên gia biên tập và thiết kế sổ tay truyền thông về Luật Bảo vệ môi trường và Luật Tài nguyên nước.

12/11/2021 - 2:52pm

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đang thực hiện dự án: Thúc đẩy tiếp cận pháp luật về bảo vệ môi trường cho phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực ven sông, rạch nội đồng của tỉnh Đồng Tháp do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp tài trợ. Dự án được thực hiện tại 6 xã của huyện Tháp Mười, huyện Cao Lãnh và huyện Tam Nông thuộc tỉnh Đồng Tháp. Dự án cần tuyển 01 chuyên gia hoặc nhóm chuyên gia nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và tác động của ô nhiễm môi trường tới đời sống của người dân, đồng thời thông qua nghiên cứu cũng đánh giá được mức độ hiểu biết, hành vi và nhu cầu nâng cao kiến thức pháp luật của người dân về bảo vệ môi trường.

16/08/2021 - 4:17pm

Báo cáo Rà soát tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trình bày kết quả rà soát tổng quan về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của Chiến lược 2011-2020 làm cơ sở để xây dựng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

10/08/2021 - 10:04am

Ngày 04/8/2021, Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Viện Khoa học Lao động và Xã hội (Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội), Vụ Dân tộc thiểu số (Ủy ban Dân tộc), với sự hỗ trợ tài chính của Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã công bố báo cáo “Số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc ở Việt Nam giai đoạn 2015-2019” và Tóm tắt chính sách: “Các vấn đề giới trong vùng dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam”. Thông tin chi tiết mời tham khảo tài liệu đính kèm.    N.T.L

08/01/2021 - 3:54pm

Trong khuôn khổ đề tài cấp Tỉnh “Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì, từ ngày 16/12/2020 đến ngày 19/12/2020, nhóm nghiên cứu do ThS. Trần Thị Kim Liên dẫn đầu đã tiến hành thu thập thông tin về tình hình lao động, việc làm của người dân An Giang di cư đến TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Dương.

06/01/2021 - 4:06pm

Trong khuôn khổ đề tài cấp Tỉnh “Thực trạng di dân nông thôn – đô thị và ảnh hưởng của nó đến vấn đề an sinh xã hội ở tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chủ trì, từ ngày 12/10/2020 đến ngày 20/10/2020, nhóm nghiên cứu do ThS. Trần Thị Kim Liên dẫn đầu đã thực hiện khảo sát 600 hộ gia đình có người di cư từ 6 tháng trở lên, phỏng vấn sâu 50 đối tượng có liên quan và 6 cuộc thảo luận nhóm đại diện hộ gia đình tại 6 xã, thị trấn (Phú Mỹ, Phú Thọ - huyện Phú Tân, Tịnh Biên, Văn Giáo - huyện Tịnh Biên, An Châu, Vĩnh Lợi - huyện Châu Thành).

14/08/2020 - 3:58pm

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là phụ nữ ở 3 xã thuộc dự án “Nâng cao nhận thức và hỗ trợ pháp lý về bình đẳng giới và gia đình cho phụ nữ các xã biên giới tỉnh Đồng Tháp” do Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (Quỹ JIFF) tài trợ dễ dàng tiếp cận với thông tin pháp luật và các dịch vụ hỗ trợ pháp lý miễn phí về bình đẳng giới và gia đình, từ đó góp phần nâng cao nhận thức cũng như phòng ngừa, hạn chế tranh chấp, bạo lực trong gia đình và hành vi vi phạm pháp luật, Trung tâm Nghiên cứu KHXH&NV cần tuyển 03 tư vấn viên thực hiện các cuộc tư vấn pháp luật ban đầu cho phụ nữ và người dân từ 18 – 60 tuổi thuộc 3 xã dự án như sau:

30/12/2019 - 9:38am

Năm 2019, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại học An Giang triển khai dự án nhỏ về phòng chống xâm hại tình dục cho trẻ em gái đường phố do Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) tài trợ. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực tình dục cho trẻ em gái sống lang thang trên đường phố thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Nâng cao nhận thức của cộng đồng cũng như chính quyền địa phương về những nguy cơ bạo lực tình dục đối với trẻ em gái sống lang thang và vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ.

Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 next › last »