Nghiên cứu Khoa học

15/02/2017 - 2:26pm
Author:
Lê Thị Hồng Hạnh
15/02/2017 - 2:02pm
Author:
Phan Thái Bích Thủy
20/01/2016 - 7:39am
Chủ nhiệm đề tài
Trần Thị Thu Nguyệt
Tình trạng:
ĐNT
12/02/2015 - 10:07am

Tổ chức Cô nhi Thế giới (WWO - Worldwide Orphans Foundation) có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, được thành lập năm 1997, có sứ mệnh thay đổi cuộc sống của trẻ mồ côi bằng cách đưa các em hội nhập xã hội để trở thành những công dân có đầy đủ sức khỏe, có cuộc sống độc lập và góp phần xây dựng cộng đồng và thế giới.

WWO hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ dễ bị tổn thương tại Việt Nam tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc và điều trị toàn diện và hiệu quả; đồng thời có khả năng hội nhập toàn diện vào cộng đồng và xã hội mà không gặp phải sự kỳ thị hay phân biệt đối xử.

Tại An Giang, WWO đã phối hợp với Trường Đại học An Giang (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn) thực hiện thành công Dự án "Nâng cao năng lực dịch vụ tâm lý xã hội cho trẻ dễ bị tổn thương" thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại điểm hỗ trợ gia đình theo mô hình quản lý ca.

 

12/02/2015 - 9:08am

Đại học West Virginia (WVU), Hoa Kỳ, thành lập năm 1867, là một đại học cung cấp giáo dục chất lượng cao, vượt trội trong khám phá và đổi mới, mô hình văn hóa đa dạng và hòa nhập, thúc đẩy sống khỏe, xây dựng những con đường trao đổi kiến thức và cơ hội giữa các bang, quốc gia và thế giới.

WVU hướng đến năm 2020 trở thành đại học nghiên cứu vượt trội của quốc gia, nâng cao thành tựu giáo dục, trao đổi sinh viên, đa dạng, sức khỏe và hạnh phúc của người dân West Virginia.

WVU cung cấp 191 chương trình đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên môn về nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên, thiết kế, khoa học nghệ thuật, kinh doanh và kinh tế, nghệ thuật sáng tạo, nha khoa, giáo dục và dịch vụ con người, kỹ thuật tài nguyên khoáng sản, báo chí, luật, y khoa, điều dưỡng, dược học, khoa học thể thao và các hoạt động thể chất, y tế.

Pages