Nghiên cứu Khoa học

10/06/2019 - 2:49pm

Chiều ngày 5/6/2019, tại Trường Đại học An Giang đã diễn ra Lễ bế mạc Hội thảo tập huấn "Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2019" (Social Work And Community Health Services 2019). Đây là Hội thảo lần thứ 14 do Trường Đại học An Giang và Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) cùng phối hợp tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự tham dự của hơn 550 lượt giảng viên, sinh viên, nhân viên công tác xã hội từ các trường đại học, cao đẳng, cơ quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh An Giang...

25/05/2019 - 9:52am

Workshop "Techniques for Treating Trauma" (May 27-29) at An Giang University

03/04/2019 - 9:58pm

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên, những người làm công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn trực thuộc trường Đại học An Giang tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng nghiên cứu trong năm 2019 như sau:

18/12/2018 - 10:53am

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã xây dựng cơ sở dữ liệu Nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ việc tra cứu, khai thác, sử dụng của các tổ chức, cá nhân tại địa chỉ http:// sti.vista.gov.vn. Để khai thác, sử dụng thuận tiện, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đã phát hành tài liệu hướng dẫn sử dụng (file đính kèm). 

N.T.L

 

28/11/2018 - 2:22pm

Ngày 19/11/2018, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua. Luật mở rộng quyền tự chủ cho các trường đại học. Các trường đại học thực hiện quyền tự chủ, có trách nhiệm giải trình theo quy định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tôn trọng và bảo đảm quyền tự chủ này.

17/10/2018 - 2:16pm

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở thị trấn Núi Sập huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Cử nhân Nguyễn Thái Ngọc Hà là chủ nhiệm nhiệm vụ.

13/12/2017 - 4:04pm

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Giải pháp tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý tại thành phố Long Xuyên, An Giang” do Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và ThS. Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

17/10/2017 - 9:20am

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ở tỉnh An Giang hiện nay". Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và CN. Hà Thị Bích Mai là chủ nhiệm nhiệm vụ.

15/10/2017 - 10:12am

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Đổi mới phương pháp giảng dạy tiết thực hành môn hình học khối 6, 7, 8, 9 của một số trường trung học cơ sở tại huyện Phú Tân năm học 2017-2018”. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và CN. Nguyễn Hữu Chí là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Mục tiêu của nhiệm vụ là phát huy khả năng sáng tạo của học sinh THCS trong việc học tập môn hình học thông qua đổi mới phương pháp giảng dạy tiết thực hành môn hình học THCS (lớp 6, 7, 8, 9):

15/08/2017 - 1:49pm

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang đã phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc Khmer ở tỉnh An Giang hiện nay”. Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn là đơn vị chủ trì và Ths. Lê Thiện Minh là chủ nhiệm nhiệm vụ.

Pages