Hội thi hùng biện 'Gương sáng thầy trò"

Nằm trong khuôn khổ Dự án "Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục" được Ngân hàng Thế giới tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn đã và đang triển khai Hội thi hùng biện chủ đề "Gương sáng thầy trò tại các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở của huyện Tịnh Biên. Hội thi nhằm phát triển khả năng hùng biện, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình của học sinh; phát huy tính sáng tạo và nhạy bén của học sinh trong học tập. Hội thi cũng nhằm giáo dục kiến thức về phòng, chống tham nhũng cho học sinh, qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của cá nhân, tạo chuyển biến về thái độ và hành vi theo hướng tích cực phòng chống tham nhũng. Tại mỗi trường, có 03 đội dự thi; mỗi đội sẽ trải qua 4 nội dung thi (tự giới thiệu, thi trả lời nhanh, thi hùng biện chủ đề phòng chống tham nhũng và thi kể chuyện "gương sáng thầy trò" có sự tham gia đông đảo, cỗ vũ nhiệt tình của đồng đội.

NTL