Đại hội Chi bộ các trung tâm nhiệm kỳ 2015-2017

Ngày 05 tháng 02 năm 2015, Chi bộ X đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Trong nhiệm kỳ 2012-2015, Chi bộ X đã lãnh đạo 04 trung tâm (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Nông thôn, Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng và Trung tâm Ngoại ngữ) hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các đơn vị đã thực hiện trên 60 đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, phát triển nguồn nhân lực của các địa phương trong và ngoài tỉnh; tổ chức 10 khóa học ngoại ngữ cho trên 3.300 học viên, tổ chức 09 kỳ kiểm tra cấp chứng chỉ A, B, C cho 3.151 thí sinh tham dự; tổ chức 37 lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho 1.080 giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức các trường học và cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ phấn đấu lãnh đạo 04 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mở rộng hợp tác, liên kết, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có quy mô và chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang và khu vực ĐBSCL, thực hiện tốt chiến lược phát triển của Trường Đại học An Giang. Đại hội đã bầu ra Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường.

N.T.L