Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: Tháo gỡ vòng xích nô lệ

Hội thảo khoa học chủ đề "Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán: Tháo gỡ vòng xích nô lệ" (Support Trafficking Survivors: Breaking the Chains of Modern Day Slavery) do Trường Đại học An Giang và Đại học West Virginia (Hoa Kỳ) tổ chức đã diễn ra trong 03 ngày (25/5/2015 - 27/5/2015) tại Giảng đường 150B Trường Đại học An Giang. 

Giáo sư Neal Newfield, Khoa Công tác xã hội và GS Susan Newfield, Khoa Điều dưỡng thuộc Trường Đại học West Virginia đã trình bày những vấn đề cơ bản về mua bán người (định nghĩa, phân loại, thực trạng nạn mua bán người ở các nước trên thế giới và Việt Nam); nhận diện nạn nhân và các kỹ thuật đánh giá sức khỏe của nạn nhân bị mua bán.

Tiến sĩ Lê Đình Phương Thảo, giảng viên Đại học New York, trình bày những nguyên nhân và hậu quả của mua bán người, phương pháp lập kế hoạch chương trình hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo mô hình logic.   

Thạc sĩ Ngô Minh Uy, Công ty WeLink, giới thiệu phương pháp phỏng vấn tìm hiểu động cơ giúp nhân viên công tác xã hội có thể tìm hiểu và hỗ trợ nạn nhân hồi phục sức khỏe, vượt qua nỗi đau thể xác và tinh thần.

Đại diện các tổ chức  Vòng Tay Thái Bình, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh Lào Cai, Dự án Trẻ em Đông Nam Á và JICA trình bày và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại Việt Nam.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của gần 100 đại biểu tham dự. Vấn đề mua bán người đã được đề cập từ tổng quan trên phạm vi toàn cầu cho đến từng quốc gia; các giải pháp phòng chống nạn mua bán người đã và đang được triển khai và cách thức hỗ trợ nạn nhân thiết thực và có hiệu quả cũng đã được Hội thảo bàn đến.

N.T.L