Mô hình ABCs hướng dẫn cách nói ngôn ngữ của trẻ em và người lớn bị tự kỷ

Trong 02 ngày 04/6/2015 và 05/6/2015, Tiến sĩ Kristina Watson, chuyên gia về tâm lý học, từ Louisville, Kentucky, Hoa Kỳ đã trình bày chủ đề Mô hình ABCs hướng dẫn cách nói ngôn ngữ của trẻ em và người lớn bị tự kỷ tại Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng diễn ra tại Trường Đại học An Giang. Bà đã giới thiệu các đặc tính khác biệt của trẻ em và người lớn bị tự kỷ với những bệnh tương tự, các thách thức mà mà người bị tự kỷ thường phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày, các kinh nghiệm và hướng dẫn cho việc kiểm tra và chẩn đoán, những kỹ năng có ích trong việc tiếp xúc và hỗ trợ điều trị người bị tự kỷ. Hội thảo đã thu hút trên 70 đại biểu từ các tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, trường học trong và ngoài tỉnh tham dự.

N.T.L