Bế mạc Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng 2015

Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng năm 2015 tại Trường Đại học An Giang đã kết thúc sau 13 ngày diễn ra hội thảo (25/5/2015 đến 10/6/2015). Hội thảo đã tập trung bàn thảo 06 chủ đề liên quan đến công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng (Hỗ trợ nạn nhân của nạn mua bán người; Thiết kế điều trị chấn thương tâm lý; Điều trị vấn đề nghiện và tội phạm;Mô hình ABCs hướng dẫn cách nói ngôn ngữ của trẻ em và người lớn bị tự kỷ; Công tác xã hội không chỉ đơn giản là quan tâm: Tìm hiểu về công tác xã hội tại Việt Nam; Các trò chơi mà mọi người có thể tham gia: Học bằng cách thực hành), thu hút trên 200 đại biểu từ các trường đại học, các tổ chức xã hội trong cả nước. Hội thảo đánh dấu 10 năm hợp tác giữa Trường Đại học An Giang và Đại học West Virginia (Hoa Kỳ). Tại Lễ bế mạc, UBND tỉnh An Giang đã trao tặng bằng khen cho 03 giáo sư Neal Newfield, Susan Newfield và James Keim về những đóng góp cho sự hợp tác của hai trường. Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cũng khen thưởng cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn và Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế về những đóng góp cho công tác tổ chức Hội thảo trong 10 năm qua.

N.T.L