Xếp hạng đại học: những bước phát triển mới và nhận thức mới

Xếp hạng ĐH là một hiện tượng đã, đang và sẽ tiếp tục tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của GDĐH trên thế giới. Vì lẽ đó, nó không ngừng được nghiên cứu, được nhận thức và nhận thức lại. Với những nước đang phát triển như Việt Nam, khát vọng tự so sánh mình với những hệ thống GDĐH ưu tú để học hỏi và vươn tới những thành tựu mới là một khát vọng chính đáng. Tuy vậy, trong bối cảnh nguồn lực công dành cho GDĐH ngày càng hạn hẹp, chúng ta rất cần hiểu rõ những diễn tiến và phát triển mới trong thực tiễn xếp hạng ĐH trên thế giới để không rơi vào những ảo tưởng và kỳ vọng không thích hợp.

Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu và Đánh giá Giáo dục Đại học số 22 của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã giới thiệu cùng bạn đọc hai bài về chủ đề này. Một bài dịch nhan đề “Ảo tưởng xếp hạng” nêu lên một thực tế: đẳng cấp của một trường ĐH rất ít thay đổi (thậm chí từ thế kỷ này sang thế kỷ khác), và tìm cách giải thích hiện tượng này. Bài thứ hai là một bài viết “Những bước phát triển mới về quan niệm và phương pháp trong xếp hạng đại học toàn cầu- ý nghĩa đối với Việt Nam”. 

(Nguồn: Ban Biên tập Bản tin Thông tin Giáo dục Quốc tế - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành)

Đính kèm: 
Đính kèmDung lượng
Xep_hang_Dai_hoc_Nhung_buoc_phat_trien_moi.pdf1.08 MB