Error message

Notice: Undefined offset: 1 in counter_get_browser() (line 70 of /server/wwwroot/www/shrc/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Hội thảo tổng kết dự án "Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục"

Ngày 15 tháng 8 năm 2015, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo tổng kết dự án "Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục" tại Trường trung học phổ thông Chi Lăng, huyện Tịnh Biên. Qua gần một năm triển khai, với các hoạt động truyền thông phong phú, thiết thực và gần gũi với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (biên soạn và cung cấp tài liệu, xây dựng và đưa vào hoạt động các kios thông tin, tổ chức các cuộc thi hùng biện, thực hiện các tiết học ngoài giờ lên lớp,...), dự án đã giúp cho hàng ngàn học sinh của 10 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Tịnh Biên tiếp cận với các chính sách ưu đãi trong giáo dục và kiến thức về phòng, chống tham nhũng, tạo ra những thay đổi tích cực trong thái độ và hành vi của các em đối với việc thực thi các chính sách ưu đãi và phòng, chống tham nhũng trong giáo dục ở tại trường. Dự án đã đạt các mục tiêu đề ra, được ngành giáo dục địa phương và các trường đánh giá tốt. Các sản phẩm của dự án (tài liệu truyền thông, giáo án, kios thông tin, quy trình công khai thông tin...) là những công cụ tốt để các trường và ngành giáo dục tham khảo, ứng dụng nhân rộng ở các trường khác trong tỉnh. 

Dự án "Tăng cường hiểu biết về chính sách ưu đãi cho học sinh thiệt thòi nhằm đẩy lùi tham nhũng trong giáo dục" là một trong 19 đề án đạt giải cuộc thi "Sáng kiến phòng, chống tham nhũng" năm 2014 do Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức và được Ngân hàng Thế giới tài trợ thực hiện.

N. T. L