Chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập Trung tâm Ngoại ngữ

Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn chúc mừng sinh nhật thứ 15 của Trung tâm Ngoại ngữ, Trường Đại học An Giang  (23/8/2000 - 23/8/2015).